Değerli Yetkili Satıcılarımız,
Sözleşmelerimizde yapılan güncel revizyonlar ışığında;

  • Tüm yetkili satıcılarımızın pazaryerleri de dahil olmak üzere internet üzerinden satış yapma serbestisine sahip olduğunu,
  • Bunun için ELCA’dan ayrı bir izin veya onay alınması gerekmediğini,
  • Yetkili satıcıların sözleşme konusu ürünleri ELCA’dan ya da ELCA tarafından yetkilendirilmiş diğer yetkili satıcılardan satın almak konusunda serbest olduğunu belirtmek isteriz.

Internet satışları bakımından yetkili eczanelerimiz özelinde başta 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bağlantılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik olmak üzere eczanelerin tabi olduğu mevzuatta yer alan sınırlamalar saklıdır.
Bilgilerinize sunarız.